PROFILPRODUKTER

En typ av produktmedia

Vi fortsätter SIXPOINT Academy med en av kategorierna inom produktmedia – nämligen profilprodukter! Men vad är nu egentligen profilprodukter? Det som utmärker denna kategori är att det främst är företaget själva som använder produkterna. Det kan till exempel vara kläder som bärs under arbetsdagen, även kallade profilkläder. Andra produkter som ingår i kategorin är de som nyttjas på jobbet. Det kan vara till exempel brandade kaffekoppar, pennor eller vattenflaskor. Även material och produkter som används på mässor och event är profilprodukter. Se till att ditt företag speglas i de kläder ni bär och de produkter ni använder! Hör av er till oss om ni behöver uppdatera profilgarderoben.

Stärker varumärket

Om du använder dessa produkter på rätt sätt är det ett effektivt sätt att hjälpa dig stärka ditt varumärke. Fördelar med att använda sig av profilprodukter är att de bygger en gemenskap inom företaget och ökar känslan av tillhörighet. Utanför företaget bidrar det till ett skapa ett professionellt intryck av företaget plus att det ökar din synlighet. Detta gäller dock bara om du använder bra och snygga produkter med en genomtänkt strategi.

Fel produkt

Om du istället använder produkter av dålig kvalitet med en spretig och inkonsekvent design kan effekten bli den omvända. Tänk själv om du har fått en arbetströja som inte håller i tvätten eller en bläckpenna som inte funkar när du ska använda den – detta skapar bara irritation och missämja bland dina medarbetare som kopplas ihop med ditt varumärke. På samma sätt inger du ett oprofessionellt intryck om du bär arbetskläder av dålig kvalitet vid kundmöten. Även synligheten kan ta skada om du använder en spretig kommunikation som skapar förvirring kring ditt varumärke. Då riskerar du att istället minska synligheten för ditt varumärke. Det är alltså viktigt att använda sig av rätt profilprodukter, både gällande kvalitet och design. Här är vi på SIXPOINT experter så det är bara att kontakta oss om du vill veta mer.